למידה בחירום וגלישה בטוחה

שבוע גלישה בטוחה 9-14/2/2020

ילדים ובני נוער נמצאים ברשת זמן ממושך ועל פי רוב יהיו הראשונים שיראו ויוכלו לדעת האם חבריהם זקוקים לעזרה. לכן, יש לחזק בקרב התלמידים את המסר כי באפשרותם לפנות לעזרה ולעזור לאחרים. בנוסף, חשוב כי המבוגרים ידעו לאתר ולזהות סימנים של פגיעה ויהוו כתובת לפנה.

סביבת גלישה בטוחה- הענן החינוכי

שאלון סקר לתלמידים– יישלח בקלאסרום על ידי המחנכים.

תרגיל למידה בחירום 4/3/2020

אתר החירום המחוזי

תוכנית השידורים לתרגיל למידה בחירום- אקדמיה ברשת

אגרת להורים תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום לשנת תש"ף

הנחיות למורה

פורטל עובדי הוראה המרחב הפדגוגי

מרחב זה כולל:"מרחב אתנחתא" – המפנה לפעילויות הפגה (משחקים והרצאות אקדמיה ברשת),"מרחב מעבר ללמידה" – המפנה לתוכן דיגיטלי לימודי (משימות מקוונות מהקטלוג החינוכי), שיעורים מקוונים "צו 8 "בחינוך לתיכון. "מרחב הנחיות" – המפנה למידע והנחיות על תפעול הלמידה בשעת חירום, התמודדות ותמיכה רגשית.

מצגת הסבר למחנכים לקראת תרגיל למידה בחירום וגלישה בטוחה.