נאמני תקשוב

תכנית נאמני התקשוב בכיתות ז'-י' ( בכיתות י' במסגרת מעורבות אישית), היא תכנית ייחודית המאפשרת לתלמידים בעליי אוריינטציה לנושא להכיר לעומק את עולם התקשוב ולשמש לעזר רב למורה המקצועי בכיתות, התלמידים ישולבו בפרויקטים ייחודיים כדוגמת MOOC  , קורס מקוון שפותח על ידי משרד החינוך בנושא תכנות משחקים, פרויקט נוסף בלמידה מבוססת מיקום, משחק באמצעות פלטפורמה דיגיטלית, "WONDERING",יועבר על ידי נאמני התקשוב ברחבי העיר צפת, ביום שחרור צפת, שת"פ עם בתי הספר היסודיים בעיר, שקלול ההצבעות עבור המתמודדים באירוע ה- Debate של בית הספר ועוד.