תכנית רואים רחוק

בבית ספרינו מופעלת תכנית "רואים רחוק" אשר קמה במטרה לתת מענה לבעיית היחלשות והידלדלות ההון האנושי ביישובי הפריפריה הכלכלית-חברתית כתוצאה מהגירה שלילית של צעירים המהווים את הכוחות החזקים ביישוב.

במסגרת התופעה של ההגירה השלילית קיימת נטישה של המנהיגות המקומית הפוטנציאלית. לאורך השנים נוצר מעין "מעגל קסמים" בו באופן עקבי הכוחות החזקים נוטשים את היישוב ודימוי היישוב נחלש.

יצירת הון אנושי איכותי אשר יהווה מודל לחיקוי עבור דור העתיד בקהילה ויראה עצמו כאחראי על עיצוב אורחות החיים בקהילה מתוך תחושת שייכות ואחריות.