מגמת ניהול עיסקי

סיור לימודי במפעלי שטראוס ועלית

תלמידי כיתה י' 5 יצאו להכיר את השטח וללמוד כיצד מתנהלים הארגונים שטראוס ועלית.

הכרנו את פאר טכנולוגיית הייצור. למדנו כיצד מתקיים תהליך הפיכת תשומות לתפוקות הלכה למעשה.

התלמידים למדו, סיירו בשטח אולמות הייצור, הכירו, צפו, השתתפו , וקינחו בטעימות . חזרנו מרוצים שבעים עם חוויות וטעם של עוד…