מושגים בתורת המשפט, כגון : צדק, אמת, מוסר ויציבות, פרשנות משפטית, לאקונה, הסדר שלילי ועוד.

יישומו של המשפט העברי במשפט הישראלי בחקיקה ובפסיקה  .

סוגיות במשפט פלילי ובענישה.

ענפי המשפט האזרחי : חוזים, נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט, דיני שומרים, משפט מסחרי ועוד .

מושגי יסוד בדיני משפחה .

מושגי יסוד בדיני הראיות ובפרוצדורה הפלילית והאזרחית .

עקרונות המשפט הקונסטיטוציוני והמנהלי במשפט הישראלי ובמשפט העברי .

זכויות וחובות האדם : חירות הפרט, חובת הציות לפקודה מגבוה וכו'. רפואה, משפט ומוסר .

התמצאות בספריה המשפטית הישראלית ובמקורות המשפט העברי .

ההרצאות תינתנה תוך שימת דגש על השוואה בין המשפט הישראלי הנוהג לבין המשפט העברי .

תכנית הלימודים מורכבת מפגישה שבועית אחה"צ, לאחר שעות הלימוד בביה"ס, כאשר במהלך השנה מתקיימות

כ-30 פגישות. כל פגישה תארך 3 שעות (בדר"כ בין השעות  17:30-20:00).

כמו כן מתקיימים ימי עיון, סדנאות, סיורים בבתי משפט וכד' בהיקף של 30 שעות.                                  

התכנית נמשכת שלוש שנים ( י'-י"ב ) במסגרת מקצוע הבחירה, ומקנה בונוס של 20  נק'  במוסדות האקדמיים.

 5 יח"ל לבגרות על פי הפריסה הבאה :

 2 יח"ל בחודש פברואר כיתה י"א

 2 יח"ל בחודש אפריל כיתה י"ב

 1  יח"ל עבודה בין כיתה י"א לכיתה י"ב

בשל רמתה הגבוהה של התוכנית והדרישות הלימודיות בה, התכנית מיועדת לתלמידים הטובים שבשכבה אשר ממוצע  ציוניהם הוא 85 ומעלה בסוף כיתה ט'.

בנוסף, הקבלה ללימודים כפופה תמיד לאישור וועדת קבלה של העמותה .

אישור סופי בדבר קבלת תלמיד ללימודים יינתן  אך ורק ע"י הוועדה הלימודית של העמותה.

עלות לתלמיד לשנה:

1440 ₪ כולל דמי הרשמה ( ב-7 תשלומים  ) כמפורט בטפסי ההרשמה. 

מיטב המרצים ללימודי משפטים במכללת צפת