תוכנית "רואים רחוק"

על התוכנית

תוכנית רואים רחוק קמה במטרה לפתח מנהיגות מקומית פוטנציאלית וזאת כתוצאה מהגירה שלילית של צעירים המהווים את הכוחות החזקים ביישוב.
חזון התכנית הוא בכך בישובי הפריפריה יהיו חזקים , עצמאיים, בעלי דימוי חיובי בעיני עצמם ובעיניי הכלל ויהוו גורם משיכה להתיישבות.
ייעוד התכנית הוא יצרית הון אנושי איכותי אשר יהווה מודל לחיקויי עבור דור העתיד בקהילה ויראה עצמו כאחראי על עיצוב אורחות החיים בקהילה מתוך תחושת שליחות.
טליה פרץ מובילת התוכנית בבית הספר