מגמת ביולוגיה

*פרקי בחינה חיצונית – 55% – פרקים עיוניים,  15% – מעבדה.

  **פרקי בחינה בית ספרית 30%

***כפי שמפורט בפרק המבוא לתכנית הלימודים.

 5 יח"ל שמורכבות:

1. מעבדה

2. מבחן עיוני

3. ביו -חקר

כפי שמצוין במנה תכנית הלימודים.

תלמידים מכיתות עיוניות ומכיתות מצוינות.

התעניינות בלימודי החיים!

מורי המגמה

אלה אנשי הצוות המסורים שלנו שיקחו אתכם לרמה הבאה בכל הנושאים המקצועיים.

  • נטלי סמירנוב

    רכזת המגמה
  • אנה קוריטני

    מורה לביולוגיה
  • דינה בן אבי

    מורה לביולוגיה