משפחת בית הספר הרב תחומי עמל בגין צפת, מברכת את כל תלמידיה, מוריה ועובדיה בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת!