משפחת בית הספר מרכינה ראש לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, יהי זכרם ברוך לעולמי עד!