1. פיזיקה 1 יח"ל + 2 יח"ל פרויקט

2. אלקטרוניקה ומחשבים: 

 • מבוא להנדסת אלקטרוניקה
 • מערכות ספרתיות
 • מבוא להנדסת מחשבים
 • תכנות רכיבים מתכנתייםFPGA/CPLD
 • מעבדות פיתוח

 3. מערכות מחשבים:

 • מיקרו מעבדים / שרטוט אלקטרוני בתוכנותSILAB / ORCARD  / EWB  
 • חומרת מחשבים
 • שפת תכנות עילית C
 • שפת תכנות אסמבלר – ASM
 • מעבדות פיתוח
 • פרויקט גמר / עריכת מעגל מודפס לפרויקט

 

 

 

 

 

 • פיזיקה 1 או 3 יח"ל
 • אלקטרוניקה ומחשבים 5 יח"ל
 • מערכות מחשבים 5 יח"ל

מיועד לתלמידי שוחרות בלבד 

תלמידים ולתלמידות כאחד!

4 יח"ל מתמטיקה

4 יח"ל אנגלית

מורי המגמה

אלה אנשי הצוות המסורים שלנו שיקחו אתכם לרמה הבאה בכל הנושאים המקצועיים.

 • אוריאל אלקבץ

  רכז המגמה
 • אמיר כהן

  מורה לאלקטרוניקה
 • אור יגר

  מורה לאלקטרוניקה
 • יואב גולן

  מורה לאלקטרוניקה
 • אורי משה

  מורה לאלקטרוניקה
 • ישועה ממן

  מורה לאלקטרוניקה
 • דודו ביטון

  מורה לאלקטרוניקה